„Godzina dla Rodziny”, wniosek o odwołanie ministra Krzysztofa Jurgiela, kryzys uchodźczy – konferencja prasowa w Pile 28.06.2017 r.

DSCF2740

Dlaczego PIS odrzucił projekt ustawy autorstwa PSL „Godzina dla rodziny”? – to pytanie, które rozpoczęło konferencje prasową Posła Krzysztofa Paszyka w Pile. Wspólnie ze Stefanem Piechockim – Prezesem Zarządu Powiatowego PSL w Pile oraz Janem Markiem Pikulikiem – Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  28 czerwca 2017 r. poseł poinformował przedstawicieli lokalnych mediów o propozycjach ludowców dotyczących abonamentu radiowo-telewizyjnego, sytuacji na polskiej wsi, oraz  problemu uchodźców.

Omawiając projekt ustawy PSL „Godzina dla rodziny”, zakładający skrócenie czasu pracy o jedną godzinę dla pracowników, którzy pełnią opiekę nad dzieckiem do lat 10 – poseł zaznaczył, że: można byłoby w ten sposób rozwiązać problem dzieci, które trzeba często wcześnie rano, bo pomiędzy 6 a 7 godziną dowieźć do przedszkoli i szkół, a dopiero między godziną 17 – 18 przywieźć do domu. Ułatwiłoby to rodzicom połączenie sprawowania opieki nad dzieckiem z wykonywaniem pracy zawodowej i kształtowałoby właściwą atmosferę w domu rodzinnym.

Ta jedna godzina byłaby niedużym obciążeniem dla budżetu państwa w ramach polityki prorodzinnej – mówił poseł. Mimo, że projekt ten spotkał się z zainteresowaniem wszystkich środowisk politycznych w Sejmie,  został on odrzucony przez PIS już w pierwszym czytaniu, co może dziwić – kontynuował swą wypowiedź poseł. Jest to jawny przejaw hipokryzji politycznej, bo projekty w zakresie polityki prorodzinnej, które inicjuje PIS są zawsze bardzo dobre i jedynie dobre, natomiast projekty przygotowywane przez opozycję są zawsze złe –dodał poseł przytaczając, że gdy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej był Władysław Kosiniak Kamysz, udało się przeforsować urlopy rodzicielskie najdłuższe w skali Unii Europejskiej, oraz inne ważne projekty prorodzinne. Obecnie nie ma na to szans ze względów politycznych.

            Abonament radiowo telewizyjny, zgodnie z wcześniejszą deklaracją PSL, powinien zostać zlikwidowany, skoro jest od wielu lat problem z jego ściągalnością – komentował poseł Paszyk, informując na konferencji o projekcie ustawy przygotowanym przez PSL. Problem  abonamentu w naszej przestrzeni publicznej jest istotny i wywołuje wiele społecznej dyskusji. Największą kontrowersję budzi propozycja rządowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym samego wicepremiera Piotra Glińskiego o przymusowym ściąganiu abonamentu za pośrednictwem sieci kablowych – informował poseł. W tej sprawie na prośbę jednej z telewizji kablowych wystosowałem interpelację i otrzymałem bardzo pokrętną i wymijającą odpowiedź – dodał poseł i stwierdził, że telewizje kablowe nie mogą być swoistego rodzaju poborcami tego abonamentu i nie powinny udostępniać danych zawartych w umowach ze swoimi klientami.

Krzysztof Paszyk poinformował, że projekt PSL zakłada utrzymywanie mediow publicznych z dotacji budżetowej w wysokości 750 milionów złotych (bo na tyle wycenia się obecną ściągalność abonamentu radiowo telewizyjnego), dobrowolnych wpłat osób fizycznych, obrotu prawami do audycji oraz reklam i audycji sponsorowanych.Zdaniem posła naprawy wymaga program telewizji publicznej, która od dłuższego czasu stanowi tubę propagandową większości sejmowej, a poziom publicystyki, w którym dominuje nurt populizmu i demagogii nie zachęca do jej oglądania  – skwitował ten temat poseł.

Ludowcy mówią dość niekompetencji ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela i żądają jego odwołania – deklarował poseł Ludowców na środowej konferencji prasowej w Pile. Jak mówił, wniosek PSL o wotum nieufności dla ministra został wsparty również podpisami posłów z innych klubów opozycyjnych. Mamy ministra, który jest bardzo mało aktywny, przysypia dosłownie i w przenośni w wielu istotnych sprawach – powiedział K. Paszyk i dodał, że gdy przez 6 godzin rozpatrywano wniosek o odwołanie ministra Stanisława Kalemby, Krzysztof Jurgiel wystosował szereg propozycji, projektów, postulatów m. innymi na podwojenie dopłat bezpośrednich, jak uczynić polskie rolnictwo mlekiem i miodem płynące, których sam teraz nie realizuje. Dopłaty bezpośrednie oczywiście nie zostały podwojone i zamiast tego mamy do czynienia ze skandalem, bo specjalny program informatyczny nie jest w stanie generować tych dopłat – kontynuował ten wątek poseł. Minister Krzysztof Jurgiel nie potrafi jako osoba zarządzająca instytucjami powołanymi do zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego poradzić sobie z szalejącą epidemią afrykańskiego pomoru świń oraz ptasiej grypy  – podkreślał poseł. Kolejnymi zarzutami pod adresem ministra Jurgiela jest jego zgoda na podniesienie wieku emerytalnego dla rolników o pięć lat, zostawienie sadowników i plantatorów którzy w ostatnim czasie ponieśli ogromne straty na skutek mrozów, bez ubezpieczenia i pomocy rządu. Ponadto, skutkiem decyzji kadrowych ministra Jurgiela stracili masowo pracę kompetentni kierownicy agencji rolniczych. Obsadzanie stanowisk tzw. „misiewiczami” doprowadziło do wielkiego chaosu. Krzysztofowi Jurgielowi Krzysztof Paszyk wypomniał także całkowitą bierność na Forum Unii Europejskiej. Poseł Krzysztof Paszyk poinformował, że PSL czeka teraz na debatę poselską w sprawie odwołania ministra rolnictwa oraz, że posłem sprawozdawcą będzie poseł Mirosław Maliszewski.

Poseł Krzysztof Paszyk odniósł się również do sprawy uchodźców. Wroga atmosfera wobec nich podgrzewana jest przez wojenkę PO i PIS – powiedział poseł i dodał, że Polska w Europie postrzegana jest jako kraj, który ucieka od europejskiej solidarności i jest krajem mało przewidywalnym. My mówimy jako PSL, że ta wojna polsko-polska nikomu nie służy. Wyrażamy przy tym kategoryczny sprzeciw wobec automatycznej relokacji uchodźców. Kwoty narzucone przez UE się bowiem  nie sprawdziły i to kraje same powinny decydować z uwzględnieniem swoich możliwości ekonomicznych i kulturowych ilu uchodźców mogą przyjąć. Proponujemy kompromisowe rozwiązanie tego konfliktu. Nasza propozycja w formie uchwały, która łączy argumenty również strony rządowej i częściowo opozycji parlamentarnej przewiduje pomoc żywnościową dla mieszkańców Syrii poprzez Agencję Rezerw Materiałowych, specjalistyczną pomoc medyczną poprzez polskie szpitale dla osób dotkniętych działaniami wojennymi, przyjęcie do Polski wojennych sierot, których rodzice zginęli podczas działań wojennych oraz samotnych matek, większe zaangażowanie samorządów. Rząd i władze samorządowe powinny w tej kwestii współdziałać a wszystkie obozy polityczne usiąść do stołu. Trzeba wykazać wobec Europy ten solidarny gest, jeśli chcemy być w przyszłości beneficjentami polityki europejskiej  – komentował poseł Krzysztof Paszyk.

Kończąc konferencję prasową Krzysztof Paszyk poinformował o swoim zaangażowaniu w bieżące sprawy lokalne i regionalne. Poinformował, że skierował interpelację poselską do Prezes Rady Ministrów Pani Beaty Szydło w sprawie pomocy dla sadowników i plantatorów Gminy Białośliwie, którzy wskutek fali silnych przymrozków ponieśli poważne straty. Skierował również interpelację do Jana Szyszko, Ministra Środowiska, w sprawie dofinansowania remontu i modernizacji umocnień brzegowych rzeki Gwdy a terenie miasta Piły. Zbulwersowany kradzieżą szyn z szlaku kolei wąskotorowej pomiędzy miejscowościami Kruszki i Kijaszkowo, poseł interweniował u Komendanta Powiatowego Policji w Pile.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

KONTAKT

Wypełnij formularz kontaktowy i wyślij wiadomość na adres email kontakt@paszyk.pl

Wysyłanie
©2019 Krzysztof Paszyk
Projekt i wykonanie strony: monomedia.pl

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?