Inwestycje Samorządu Wojewódzkiego tematem konferencji w Pile

1DSCF2784

W powiecie pilskim samorząd województwa wielkopolskiego realizuje skutecznie wiele inwestycji z zakresu infrastruktury oraz podejmuje dużo ważnych działań na rzecz obszarów wiejskich – oceniał i przekonywał poseł Krzysztof  Paszyk otwierając konferencję prasową w Pile w dniu 07.09.2017 r. z udziałem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, radnych Sejmiku: Jana Marka Pikulika i Jerzego Kado oraz Prezesa ZP PSL w Pile Stefana Piechockiego.

Potwierdzał to w swoim wystąpieniu Wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Podsumowując zakres działania realizowane przez samorząd województwa wielkopolskiego stwierdził, że oprócz realizacji dużych projektów istotną wartość mają te mniejsze, powstałe również za pośrednictwem lokalnych grup działania. Beneficjentami  wielu programów są obecnie Gminy Łobżenica, Wyrzysk, Miasteczko Krajeńskie, w których bardzo zaawansowany jest proces  budowy dróg lokalnych. Popierane i dofinansowane są również inne działania dotyczące obszarów wiejskich, zwłaszcza z zakresu rekreacji i turystyki, których  odbiorcami są gminy: Łobżenica, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie Białośliwie, Szydłowo i Wysoka. Wicemarszałek dodał przy tym, że oprócz tych bardzo ważnych zadań, których beneficjentami są gminy i powiat pilski – samorząd województwa wielkopolskiego udziela wsparcia dla przedsiębiorców z terenu powiatu pilskiego. Odbywa się to w ramach specjalnego programu pn. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego”.

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski poinformował również, że obecnie rozstrzygane są konkursy na dofinansowanie modernizacji i budowy targowisk. Z powiatu pilskiego dwie gminy: Łobżenica i Białośliwie mają obecnie realną szansę na uzyskanie środków z UE na ten cel. Marszałek przypominał, że od wielu lat realizowany jest program Wielkopolska Odnowa Wsi. Środki na ten cel pochodzą z budżetu województwa. I choć  jest to zdaniem marszałka mały projekt – to jednak wiele osób z sołectw może z niego korzystać i uzyskać realną pomoc. Program ten pozwala  zmieniać miejscowości i integruje lokalną społeczność wokół wspólnych celów. Zachęcając do korzystania z tego programu zwłaszcza  sołtysów, rady sołeckie i liderów społeczności – marszałek podkreślił, że program był i jest  popierany przez radnych sejmiku.

Ważnym punktem konferencji było zakomunikowanie przez marszałka informacji, że na posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego  w ramach środków dotyczących pilskiego obszaru strategicznej interwencji  w zakresie zapobiegania likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał wyboru wniosku złożonego przez Miasto Ujście  o dofinansowanie na ochronę Miasta Ujście przed deszczami nawalnymi. Maksymalna kwota dofinansowania  – 3 mln 392 tys. zł na przebudowę kanalizacji. Marszałek przy tym dodał, że jest to decyzja ważna dla Ujścia, które od wielu lat z racji swego specyficznego położenia boryka się z podtopieniami.

W dalszej części konferencji głos zabrał Stefan Piechocki – Prezes ZP PSL w Pile i zarazem wicestarosta pilski. Podziękował on za konstruktywną współpracę z samorządem województwa. Stwierdził, że dzięki dobrej współpracy i pozyskanym środkom finansowym obszary wiejskie w powiecie pilskim wiele zyskały i bardzo się zmieniły. Tych  wielu drobnych, ale bardzo ważnych inwestycji realizowanych przy udziale uzyskiwanych środków na terenach wiejskich zazdroszczą nam niektóre miasta. Za najważniejszą informację marszałka podaną na konferencji uznał sprawę wsparcia finansowego dla Miasta Ujście, które pozwoli na rozwiązanie problemu podtopień w tym mieście.

Na konferencji głos zabrali również radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: Jerzy Kado i Jan Marek Pikulik. Jerzy Kado przypomniał, że Urząd Marszałkowski i Sejmik Województwa Wielkopolskiego partycypują w budowie dróg dojazdowych do pól. Drogi te przebiegają przez wioski i  poprawiają infrastrukturę drogową gmin. Stanowi to wyraźną pomoc finansową, o czym nie należy zapominać. Ze środków tych realizowane są również retencje i melioracje, które przyczyniają się do poprawy stosunków wodnych. Natomiast radny Jan Marek Pikulik skupił się na ocenie procesu rozbudowy  drogi wojewódzkiej 194 na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk. Jako członek Komisji Infrastruktury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego poinformował również o zamierzeniach opracowania specjalnego programu budowy sieci chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich.

Końcowym punktem konferencji prasowej była sprawa pomocy ze strony samorządu województwa wielkopolskiego dla gmin dotkniętych nawałnicami. W kwestii tej marszałek zakomunikował, że w najbliższym czasie odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczące pomocy dla poszkodowanych samorządów. Poseł Krzysztof Paszyk stwierdził natomiast, że na uznanie zasługują wszystkie gesty samorządu na rzecz poszkodowanych przez nawałnice, które przeszły w ostatnim czasie także przez wiele miejscowości położonych  w  województwie wielkopolskim.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

KONTAKT

Wypełnij formularz kontaktowy i wyślij wiadomość na adres email kontakt@paszyk.pl

Wysyłanie
©2019 Krzysztof Paszyk
Projekt i wykonanie strony: monomedia.pl

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?