Konferencja Prasowa w Pile

DSCF2509

W dniu 6 lutego 2017 roku w biurze poselskim w Pile odbyła się konferencja prasowa posła Krzysztofa Paszyka z udziałem lokalnych mediów, w obecności prezesa zarządu powiatowego PSL w Pile – Stefana Piechockiego, radnego Sejmiku Wojewódzkiego – Jana Marka Pikulika, radnego powiatu pilskiego – Jerzego Wiesiołka. Tematy jakie poruszano podczas konferencji to: plan ludowców na walkę ze smogiem, odrzucenie przez PIS projektu ustawy autorstwa PSL o sołtysach i radach sołeckich, zaangażowanie PSL w proces  przeprowadzenia referendum ws. reformy edukacji, zapowiadane zmiany w ordynacji wyborczej w odniesieniu do samorządów, perspektywy realizacji inwestycji drogowych w tym zwłaszcza drogi S-11.

Poseł Krzysztof Paszyk przedstawił główne założenia  przygotowanego przez Klub PSL antysmogowego pakietu. Plan ten zakłada wprowadzenie restrykcyjnych norm unijnych dla pyłów, dofinasowanie do wymiany pieców w  wysokości do 75% kosztów oraz 100% po spełnieniu kryterium dochodowego, dofinansowanie do ogrzewania przez okres 2 lat od wymiany starych instalacji, rozwój miejskich elektrociepłowni, wprowadzenie norm dla pieców grzewczych oraz zakaz instalacji urządzeń które ich nie spełniają, budowa wież antysmogowych finansowana z budżetu NFOŚiGW, rozwój odnawialnych źródeł energii, dopłaty do aut elektrycznych, rozwój ekologicznego transportu miejskiego również w mniejszych miejscowościach, rozwój sieci aglomeracyjnej – transportu publicznego. Przedstawione rozwiązania to nie koszt ale ważna inwestycja, bo dotycząca zdrowia i życia obywateli w naszym kraju. Krzysztof Paszyk zwrócił również uwagę na możliwości jakie daje Program „Piecyk 2017” realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który proponuje nową ofertę zarówno dla właścicieli domów jednorodzinnych jak i wielorodzinnych. Program ten zakłada możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu pokrywającego do 100% kosztów zakupu i wymiany kotła, przy czym istnieje możliwość umorzenia kredytu do 40% jego wartości.

Poseł zachęcał do szerokiego rozpropagowania i zainteresowania się tym programem i podał, że wszelkie informacje z tego zakresu dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu.

Kończąc ten temat poseł stwierdził, że bez powyżej scharakteryzowanych działań nie uda nam się wygrać walki ze smogiem. Jego zdaniem pakiet antysmogowy zaproponowany przez PSL to nie koszt ale najważniejsza inwestycja, bo dotycząca zdrowia i życia Polaków.

            Poseł Krzysztof Paszyk szeroko skomentował fakt odrzucenia przez PIS w pierwszym czytaniu przygotowanego przez PSL projektu ustawy o sołtysach i radach sołeckich, którego był sprawozdawcą. Stwierdził, że PIS nie dopuścił nawet do dyskusji nad zapisami tej ważnej ustawy, u której podstaw było głównie upodmiotowienie sołectw, nadanie im  statusu organizacji pożytku publicznego oraz osobowości prawnej. Umożliwiłoby to sołectwom swobodne pozyskiwanie środków zewnętrznych, co przyczyniłoby się do rozwoju Polski lokalnej. Poseł z przykrością stwierdził, że to samo środowisko, które deklaruje zawsze pomoc dla polskiej wsi nie zechciało również uhonorować trudu i poświęcenia polskich sołtysów, wprowadzając dla nich świadczenie w wysokości połowy miesięcznego minimalnego wynagrodzenia z budżetu państwa.

            Omawiając sprawę zaangażowania PSL w inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie reformy edukacji poseł stwierdził, że PSL opowiada się za możliwością wypowiedzenia się w tej formie  przez wszystkich obywateli. Ponadto komentując ten temat poseł powiedział, że „my jako Polskie Stronnictwo Ludowe jesteśmy za ewolucyjnymi zmianami w szkolnictwie, nie zaś za rewolucyjnymi, jakie wprowadza rząd PIS”.  Dlatego, PSL włącza się dziś wspólnie z Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w walkę o zaprzestanie dokonywania tak radykalnych zmian w systemie szkolnym. Ponadto PSL nie zamyka się na dyskusję w temacie reformy oświaty, której tempo i zakres budzi obawy o interes uczniów, nauczycieli i samorządów – zrelacjonował poseł.

            Na poniedziałkowej konferencji prasowej poseł odniósł się także do zapowiadanych przez PIS zmian w ordynacji wyborczej w odniesieniu do samorządów. Stwierdził, że propozycja dwukadencyjności w przypadku wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, obowiązująca wstecz jest łamaniem konstytucji i łamaniem fundamentalnego prawa obywateli do wyboru oraz do biernego i czynnego prawa wyborczego. Poseł stwierdził przy tym, że jednym z zadań PSL jest obrona praw obywatelskich. Stąd  też stanowisko tej partii w tej kwestii jest jednoznaczne: „to lokalna społeczność powinna decydować o tym, czy dotychczasowy wójt, burmistrz lub prezydent będzie kontynuował swoją działalność w kolejnej kadencji, a prawo nie powinno działać wstecz”.

Proponowane  prze PIS zmiany w ordynacji wyborczej są próbą centralizacji państwa, mają podłoże stricte polityczne i wywołują wojnę samorządom – komentował poseł.

            Wypowiadając się w kwestii realizacji inwestycji drogowych w naszym regionie a zwłaszcza zapewnienia ich finansowania poseł stwierdził, że inwestycje te odnotowały głęboki spadek w 2016 roku. Nie ma w tej chwili klimatu do budowy między innymi obwodnicy Obornik w ciągu trasy S-11, gdyż Prawo i Sprawiedliwość odrzuciło poprawkę do budżetu państwa zakładającą przeznaczenie 30 mln. złotych na wykonanie dokumentacji technicznej ww. inwestycji. „Mimo moich interpelacji i interwencji w ministerstwie infrastruktury – prognozy realizacji inwestycji drogowych na rok 2017 nie rysują się pomyślnie” – poinformował poseł.

            Na zakończenie konferencji głos zabrał prezes ZP PSL w Pile Stefan Piechocki, który skoncentrował się głównie na istniejących zagrożeniach w funkcjonowaniu samorządów i bieżącej sytuacji społeczno politycznej.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

KONTAKT

Wypełnij formularz kontaktowy i wyślij wiadomość na adres email kontakt@paszyk.pl

Wysyłanie
©2019 Krzysztof Paszyk
Projekt i wykonanie strony: monomedia.pl

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?